Free Culture Forum 2014

Free Culture Forum Edició 2014

fcforum04

La cultura lliure ha comportat no només un conjunt d’eines o protocols jurídic-legals que permeten la creació, la distribució i el consum de cultura d’una manera col·laborativa i col·lectiva, sinó també un entramat de formes de fer i de pensar sobre la cultura que no deixa tranquil el paradigma mercantil hegemònic. Al món del disseny, comencen a arribar (no sense que la qüestió sigui conflictiva) pràctiques i sensibilitats formades al voltant de la cultura lliure. Aquestes contribueixen a perfilar noves mirades, actituds i pedagogies en els territoris en què tradicionalment es desenvolupava i s’ensenyava el disseny. L’FCForum ha considerat oportú generar un esdeveniment centrat en aquest àmbit de forma específica amb l’objectiu d’explorar i divulgar aquesta realitat.

 

fcforum03

 

Sense sortir de l’esfera comercial en què tradicionalment el disseny ha anat operant, val a dir que aquesta està experimentant amb noves eines, llicències i metodologies, la qual cosa considerem rellevant, ja que és un desenvolupament destacable i al que cal donar suport. Sospitem, a més, que aquest terreny presenta cada cop més fuites i pràctiques divergents. Dividint la jornada en presentacions que giren entorn de pràctiques específiques, pedagogies generades al voltant de la cultura lliure o eines que es poden aplicar al disseny, l’art o l’arquitectura contemporània, veurem les implicacions tècniques, econòmiques, formatives, estètiques i socials del que podem anomenar disseny lliure.

 

fcforum01

 

La sessió es distribueix en cinc blocs diferents. El primer bloc, anomenat Pràctiques de disseny lliure, té com a objectiu l’ensenyament de pràctiques específiques en què la cultura lliure i les pràctiques de disseny han confluït. El segon bloc, anomenat Pròtesi i atuells, vol valorar altres pràctiques materials per a una diversitat de cossos. El tercer bloc gira entorn del Hardware obert i la seva relació amb el disseny, tot veient com desenvolupaments com ara l’Arduino, impressores 3D i altres tecnologies tenen un impacte directe sobre l’art i el disseny contemporani. El bloc quart, anomenat Perspectives crítiques en l’art i el disseny busca des d’un punt de vista més teòric el fet de veure els àmbits d’influència i les possibilitats crítiques que inaugura la cultura lliure. Finalment, el bloc 5, anomenat Disseny d’espais lliures, vol preguntar-se sobre la influència de la cultura lliure en el disseny d’espais oberts i participatius per a la recerca i la transmissió de tots aquests coneixements creuats.

Sitemap